ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ARBETSTAGARE

Inledning

Läs och granska dessa användarvillkor innan du använder Temply (”Tjänsten”) som tillhandahålls av webbplatsen temply.com och mobilapplikationen Temply. Tjänsten drivs och tillhandahålls av det svenska aktiebolaget Temply AB, org.nr. 559353-7474, Östermalmstorg 1, 11442, Stockholm som i sin tur ägs av det danska holdingbolaget Temply Holding, Kronprinsensgade 1114, Köpenhamn. Du, fysisk som juridisk person, som använder, registrerar eller avser att registrera ett konto i Tjänsten är antingen en arbetsgivare som söker arbetstagare eller en arbetstagare som tar arbetsuppdrag via Temply. När du som användare skapar en profil på Temply accepteras följande handelsvillkor. Alla användares användning av Tjänsten anses automatiskt som ett godkännande av dessa villkor tillsammans med personuppgiftspolicyn (som finns längst ner på webbplatsen) samt andra riktlinjer som anges i Tjänsten. Temply förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen, appen och dessa villkor när som helst. Alla ändringar träder i kraft när ändringarna implementeras. Som användare av Tjänsten accepterar du alla ändringar när Tjänsten används.Det är ett krav att alla användare har fyllt 16 år, och detta krav bekräftas automatiskt vid användning av Tjänsten. Både medarbetare och arbetsgivare är skyldiga att följa regler och interna avtal som är aktuella i samband med eventuell anställning. Om du inte accepterar Villkoren eller någon annan bestämmelse i detta dokument har du inte rätt att använda Tjänsten.

Om systemet

Temply är en on-demand arbetsmarknadsplattform som hjälper arbetsgivare att snabbt få tillgång till duktiga medarbetare att välja mellan. Detta hjälper också arbetare att få jobb som passar deras kompetens och önskemål.

Tjänsten hanterar automatiskt allt administrativt - såsom kontrakt, tidsregistrering, löneutbetalningar mm. Dessutom erbjuder Tjänsten ett supportteam, som finns tillgängligt varje vardag mellan: 10:00-17:00.

Så fungerar det: 

När behovet uppstår lägger arbetsgivaren själva ut en jobbannons där timlön, plats och en kort beskrivning av jobbet samt eventuell kravprofil för jobbet står.

Som medarbetare anger du vilket eller vilka yrken du vill arbeta med och när du vill arbeta. Därefter väljer du vilken omgivande radie du vill jobba inom och ev. minimilön etc. Ansökan kommer då automatiskt att meddela när det finns en jobbannons som matchar dessa preferenser.

Utöver den praktiska informationen kan medarbetaren även lämna ytterligare personuppgifter som inkluderar en profilbeskrivning, en profilbild och tidigare erfarenheter mm. Ju mer information medarbetaren uppger desto större chans är det att den blir vald till ett jobb. 

Villkor för tillfälliga medarbetare 

Dessa villkor ingås mellan medarbetaren och Temply AB. 

När en medarbetare utför ett uppdrag via Templys plattform innehar medarbetaren en egenanställning via vårt partnerbolag Gigapay endast under tiden som uppdraget utförs, det är även Gigapay som betalar ut lönen samt betalar in skatten för medarbetaren. Omfattningen av egenanställningen framgår av Gigapays användervillkor: https://gigapay.co/terms/ 

Temply är med andra ord en kvalificerad jobbförmedlare som erbjuder flexibilitet med egenanställning – samtidigt som vi sköter allt administrativt arbete, och ser till att rätt lön betalas ut i tid och att villkoren är korrekta. 

För att kunna utföra uppdrag genom Temply måste medarbetaren, förutom skattekort, ha ett svenskt personnummer, pass eller nationellt ID-kort samt arbetstillstånd om medarbetaren kommer från ett land utanför EU

Sjukdom och frånvaro från arbetet:

Om du som medarbetare har tagit ett uppdrag men blivit sjuk inför uppdraget ska detta anmälas till Temply så fort som möjligt för att ge Temply möjligheten att hitta en annan lösning. 

I de fall sjukdomen inträffar enbart några timmar innan uppdragets början är det viktigt att kontakta Temply via telefon så fort som möjligt, på nummer: +46840066970. Du kan ringa under öppettiderna som är kl. 10:00-17:00 måndag - fredag, annars maila så fort som möjligt till jb@temply.com

Vid de fall man inte meddelat att man inte kan utföra sitt uppdrag och således inte dyker upp till jobbet förbehåller sig Temply rätten att stänga av medarbetaren från plattformen. Som huvudregel avaktiveras medarbetaren från plattformen i tre månader, och kan sedan be om tillstånd att få profilen aktiverad igen.

Jobb utomlands

Medarbetaren får inte anta jobb utomlands medan han arbetar med ett uppdrag. Detta avtal upphör automatiskt i de fall medarbetaren tar jobb utomlands samtidigt. Medarbetaren blir då skyldig att ersätta ev utgifter som kan medföras om situationen ändå skulle uppstå.

Kollektivavtal och löner

Temply speglar uppdragsgivarens avtal vilket innebär att i de fall kunden har kollektivavtal tar medarbetaren del av det avtalet. I de fall uppdragsgivaren inte tillämpar kollektivavtal erbjuds medarbetaren sedvanlig lön inom branschen.  

Semesterersättning

Som medarbetare tjänar du in semesterersättning på 12% som tillägg på lönen. 

Löneutbetalning

Löneutbetalning sker via vår partner Gigapay. Medarbetaren får ett meddelande efter att arbetat pass har godkänts från uppdragsgivaren där medarbetaren får välja att ta ut lönen direkt eller den 25:e månaden därpå. Lönen godkänns genom att medarbetaren anger sina timmar i plattformen, varefter arbetsgivaren kan välja att godkänna eller avslå timmarna. Lönen för den aktuella månaden betalas ut till det bankkonto medarbetaren har uppget i plattformen. 

Löneperioden sträcker sig från den första till den sista i en viss månad. Det innebär att om en arbetare t.ex. arbetar den 2 september betalas lönen för detta ut 25 oktober om inte medarbetaren tar ut lönen innan. 

Betyg

Plattformen innehåller användargenererat innehåll, i form av betyg av både medarbetare och arbetsgivare. Dessa är endast uttryck för individuella medarbetare eller arbetsgivares bedömningar av varandra och är inte verifierade eller godkända av Temply.

Som en allmän regel fungerar detta oberoende av Templys inflytande. Men om det antas att ett dåligt betyg är ogrundat kan Temply när som helst kontaktas för att kontrollera om betyget är välgrundat. Temply förbehåller sig rätten att ändra/ta bort ett betyg. Detta kommer dock endast att ske i mycket speciella fall.


Plattformen som låter dig boka och administrera flexibla medarbetare, när behovet uppstår.

Kontakt