VILLKOR (TERMS OF POLICY)

 

 Allmänna Villkor

Om Temply

Temply är en on-demand-arbetsmarknadsplattform som hjälper arbetsgivare att snabbt och enkelt få tillgång till kvalificerad personal efter egna preferenser. På samma sätt hjälper plattformen arbetstagare att få ett jobb som passar deras kompetens och önskemål, så att de kan arbeta med det de vill, när de vill och var de vill – vilket säkerställer de mest motiverade medarbetarna.

Hur det fungerar

Arbetstagare skapar en profil på Temply.com. Här anger de sitt yrke eller utbildning, var i landet de vill arbeta, när de vill arbeta och eventuell minimilön. Arbetstagaren kan också lämna ytterligare personlig information, såsom en profilbeskrivning, en profilbild, tidigare erfarenhet etc. 

Arbetsgivare publicerar jobb på plattformen när de är i behov av extern personal. Här kommer det att finnas en kort beskrivning av själva jobbet och vilken kompetens de eftersöker samt var och när. Arbetstagare som matchar detta får automatiskt en notifikation och kan ansöka till jobbet direkt med sin Temply-profil. Arbetsgivaren väljer sedan ut den eller de sökande som befinns bäst lämpade för jobbet.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om lönen, starttid, varaktighet, arbetstid, arbetsplats, förlängning etc. direkt via appen. Alla avtal mellan Arbetsgivaren och arbetstagaren är slutförda och bekräftade i appen.

Appen sköter automatiskt alla administrativa uppgifter - som kontrakt, tidsregistrering, löneutbetalning m.m.

Allmänna avtalsvillkor

När en användare skapar en profil på Temply.com innebär det att ett avtal ingås mellan användaren (nedan kallad användaren, om det både arbetsgivare och arbetstagare, när det endast gäller en part gäller begreppet arbetstagare respektive arbetsgivare) Temply AB, CVR 559353-7474 (nedan kallat Temply).

Avtalet mellan Temply och användaren ingås direkt i appen vid skapande av användarens profil och när användaren accepterar dessa villkor samt övriga riktlinjer som anges i appen.

Både arbetstagare och arbetsgivare är skyldiga att följa regler, gällande kollektivavtal och interna avtal som är aktuella i samband med eventuellt uppdrag. 

Temply förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på webbplatsen, appen och dessa villkor. Vi kommer att meddela dig om större förändringar i god tid. Som användare av appen accepterar du alla ändringar när du använder appen.

Om du som användare inte kan acceptera dessa villkor kan du inte skapa en profil i appen. Om du vid ett senare tillfälle inte kan acceptera några ändringar av villkoren kan appen inte längre användas.

Krav på arbetstagare

För att skapa en profil som arbetstagare måste följande krav uppfyllas:

Du måste:

  • vara minst 18 år.
  • ha ett skattekort.
  • ha sjukkort/sjukförsäkringskort
  • Ha svenskt personnummer
  • har körkort, pass eller annan giltig fotolegitimation.
  • ha arbetstillstånd om arbetstagaren kommer från länder utanför EU. (Ett sådant arbetstillstånd fungerar inte som ett anslutningsavtal. Vill du ha ett anslutningsavtal kan du skicka ett e-postmeddelande till: support@temply.com med ämnesraden: "begäran om anslutningsavtal".

Krav på arbetsgivare

Temply kreditförsäkrar alla arbetsgivare genom ett kreditförsäkringsbolag.

Om arbetsgivaren inte godkänns informeras arbetsgivaren automatiskt och säkerhet måste då ställas på annat sätt innan arbetsgivaren i fråga kan använda appen.

Sysselsättning för arbetstagare

Arbetstagare som arbetar via Templys plattform är inte att betrakta som heltidsanställda.

När en arbetstagare utför uppdrag via Templys plattform innehar denne en “egenanställning” via vårt partnerbolag Gigapay, under tiden som uppdraget utförs. Detta då arbetstagarens lön också betalas ut genom Gigapay. Omfattningen av denna egenanställning framgår av Gigapays användarvillkor: https://gigapay.co/terms/

Tidsregistrering och Lön

Arbetstagare registrerar arbetade timmar direkt i appen. Arbetsgivaren godkänner eller avslår sedan timmarna direkt i appen.

Timmar ska vara godkända eller avvisade av arbetsgivaren senast onsdagen veckan efter arbetets slutförande. Om arbetsgivaren  inte godkänner eller avslår timmarna före deadline, godkänns timmarna automatiskt av Temply.

Om arbetsgivaren inte kan godkänna timmarna skickas ett meddelande till arbetstagaren  som sedan kan rätta till eventuella fel som kan finnas. Vid bristande överenskommelse om tidsregistreringen går Temply i dialog med båda parter tills en överenskommelse träffas.

Förarbetsgivaren ligger de godkända timmarna till grund för fakturering.

Övriga kostnader tillkommer såsom pension, semesterersättning, kompetensutvecklingsfond, Fritvalgskonto, helgdagpenning, sjukpenning, ATP, G-dagar, samt administrationsavgift enligt appen.

Alla priser är exkl. MOMS.

För arbetstagaren utgör de godkända timmarna underlag för löneutbetalning med tillägg av andra relevanta lönedelar. 

Löneperioden

Löneperioden sträcker sig från den 20:e till den 19:e i en viss månad och lönen betalas ut den 25:e därpå till det bankkonto som angetts av arbetstagaren  i appen. I vissa fall har vi möjlighet att betala ut lönen direkt via swish, du som arbetstagare informeras i sådana fall om det. 

Timlönesatser

Temply betalar arbetstagaren på timlön med den timlön som anges av Arbetsgivare  i appen. Den av arbetsgivare angivna timlönen ska baseras på den lön som normalt används i företaget i liknande befattning och/eller på det kollektivavtal, lokalavtal, sedvänja eller liknande som används hos arbetsgivaren. 

Om det sker förändringar i arbetsgivarens kollektivavtal, lokala avtal, praxis etc. är arbetsgivaren skyldigt att informera om detta genom att rätta timlönen i appen. I detta fall gäller ändringarna endast framtida avtal med arbetstagare. Temply har rätt att utreda situationen och eventuellt ändra lönen om det är motiverat. Temply kan också göra liknande ändringar på eget initiativ.

Semesterersättning (endast relevant för arbetstagare)

Som arbetstagare tjänar du in semester genom semesterersättning. Det innebär att semesterersättning betalas ut på din lön. 

Arbetsgivarens möjlighet till uppsägning av jobb

Om arbetsgivaren får reda på att en arbetsdag måste ställas in ska arbetstagaren meddelas senast 2 timmar före avtalad starttid. Vid senare besked får arbetstagaren  lön för en halv arbetsdag, minst 4 timmar.

Arbetstagarens sjukdom eller frånvaro från ett arbete

Om en arbetstagare inte dyker upp ska du som arbetsgivare meddela Temply omedelbart. Detta gäller även om arbetstagaren har sjukanmält sig till dig som arbetsgivare. 

Om du som arbetstagare har tagit ett jobb och sedan blivit sjuk ska detta anmälas till Temply så snart som möjligt så att det är möjligt för Temply att hitta en annan lösning.

Om sjukdom inträffar enbart några timmar innan jobbets start är det viktigt att Temply kontaktas per telefon så snart som möjligt på nummer: +4570258741. Du kan ringa under öppettiderna som är 6:00-17:00 måndag - Fredag ​​och kl. 12.00-16.00 lördag och söndag.

Som arbetstagare registreras din sjukskrivning i appen.


Plattformen som låter dig boka och administrera flexibla medarbetare, när behovet uppstår.

Kontakt