Vilkår og betingelser (Vikar)

Nedenstående handelsbetingelser og vilkår omfatter vikarer, herefter også kaldet brugere, og deres relation til Temply ApS, herefter også kaldet applikationen.

Når du som bruger opretter en profil på Temply, accepteres følgende vilkår og handelsbetingelser.

Alle brugeres benyttelse af applikationen, betragtes automatisk som en accept af nærværende betingelser tillige med persondatapolitikken (som kan findes i bunden af hjemmesiden) samt øvrige retningslinjer som fremgår af applikationen. Temply forbeholder sig retten til, når som helst at kunne foretage ændringer på hjemmesiden, i appen og i disse handelsbetingelser. Enhver ændring træder i kraft i dét ændringerne implementeres. Som bruger af applikationen, accepterer du eventuelle ændringer, når applikationen benyttes.

Det er et krav, at alle brugere er fyldt 18 år, og dette krav bekræftes automatisk, ved benyttelse af applikationen. Accepteres disse handelsbetingelser og vilkår ikke af en bruger, skal brugeren undlade at oprette en profil på applikationen.

Både arbejdstagere og arbejdsgivere er forpligtede til at overholde regler, gældende overenskomster og interne aftaler der er aktuelle i forbindelse med enhver ansættelse.


Om Systemet

Temply er en on demand arbejdsmarkeds-platform, som hjælper arbejdsgivere med at få hurtig adgang til kvalificerede medarbejdere, som de selv kan vælge imellem. Derved hjælpes også arbejdstagere med at få jobs, som passer til deres kompetencer og ønsker.

Applikationen håndterer automatisk alt administrativt - såsom kontrakter, timeregistrering, lønudbetaling mm. Derudover tilbyder applikationen også et support team, som er klar til at træde til, om nødvendigt, alle hverdage i tidsintervallet: 06:00-17:00.


Sådan fungerer det

Når behovet opstår, kan arbejdsgivere selv lægge jobopslag op på applikationen, hvor der indtastes en timeløn, placering og en kort beskrivelse af selve jobbet og eventuelle krav.

Som arbejdstager angives blot den eller de professioner, som arbejdstageren ønsker at arbejde med. Herefter tilføjes det, i hvilken omkringliggende radius arbejdet skal finde sted, samt evt. en minimumsløn mm. Applikationen vil herefter automatisk kunne give arbejdstageren besked, når der kommer et jobopslag som matcher disse præferencer.

Ud over de praktiske oplysninger, kan arbejdstageren også angive yderligere personlige oplysninger der inkluderer en profilbeskrivelse, et profilbillede og tidligere erfaringer mm. Dette udgør nemlig grundlaget for, hvem mange brugervirksomheder beslutter sig for at ansætte.

Med andre ord, er Temply en kvalificeret jobagent og job-facilitator - som samtidig varetager alt det administrative, og sikrer at den rette løn udbetales til tiden.


Vilkår og betingelser for vikarer

Disse vilkår og betingelser indgås mellem arbejdstagere og Temply ApS.

Når en arbejdstager godkendes til et job af brugervirksomheden, er arbejdstageren kun ansat via applikationen inden for den periode, som jobbet varer.

For at være i stand til at udføre arbejde gennem Temply, skal arbejdstageren foruden et skattekort have et sygesikringskort, et CPR-nummer, kørekort eller pas og en arbejdstilladelse, hvis arbejdstageren kommer fra et ikke EU-land.

Dette fungerer ikke som en tilknytningsaftale. Ønsker du en tilknytningsaftale, kan du sende en e-mail til: support@temply.com med emnefeltet: "anmodning om tilknytningsaftale".

Arbejdstagere skal anses som værende ansat som timelønnede vikarer hos Temply og skal derfor ikke betragtes som fuldtidsansatte.


Sygdom og udeblivelse fra et job:

Hvis du som arbejdstager har påtaget dig et job, og sidenhen er blevet syg, skal dette meldes via applikationen hurtigst muligt, så det er muligt for brugervirksomheden at finde en anden løsning.

Sker det, at sygdom opstår få timer inden jobbets start, er det vigtigt at applikationen kontaktes telefonisk hurtigst muligt, på nummeret: 70258741. Du kan ringe i åbningstiden, som er kl. 6:00-17:00 mandag - fredag, samt kl. 12:00-16:00 lørdag + søndag.

Gøres ingen af delene, og møder arbejdstager ikke op på sit job, forbeholder applikationen sig retten til frit at kunne bortvise arbejdstageren fra platformen. Som hovedregel deaktiveres arbejdstageren fra platformen i tre måneder, og kan herefter bede om lov til at få profilen aktiveret igen.


Jobs i udlandet

Temply kan jf. lov, kan blive pålagt udgifter til social sikring i udlandet, såfremt arbejdstager påtager sig andre jobs i udlandet. Derfor må arbejdstager ikke påtage sige jobs i udlandet, mens der arbejdes via applikationen. Nærværende aftale ophører automatisk, såfremt arbejdstager tager jobs i udlandet. Arbejdstager er forpligtet til at erstatte evt. udgifter applikationen måtte få, såfremt situationen alligevel skulle opstå.


Overenskomster og lønninger

Temply følger altid gældende overenskomster, og er medlem af relevante arbejdsgiverorganisationer for at sikre dette.

Som arbejdstager vil du derfor være omfattet af den overenskomst det pågældende job ligger ind under. Såfremt brugervirksomheden ikke har nogen overenskomst, vil du gennem Temply være omfattet af Dansk Industris gældende overenskomst.

Mht. pension, arbejdstider, rettigheder ved sygdom, opsigelse mm, henvises der derfor til den gældende overenskomst.


Ferie

Som arbejdstager optjener du ferie med feriegodtgørelse. Det vil sige, at der udbetales feriepenge til feriekonto.


Lønudbetaling

Lønudbetaling sker automatisk via applikationen, hvor der betales løn for godkendte timer. Arbejdstageren skal selv ind og skrive sine timer ind i applikationen, hvorefter arbejdsgiveren kan vælge at godkende eller afvise timerne. Lønnen for den pågældende måned, udbetales den sidste hverdag i måneden til arbejdstagerens angivne bankkonto i applikationen.

Lønperioden går fra d. 20. til 19. i en given måned. Det vil sige, at hvis arbejdstager f.eks. har et job d. 21. september, vil lønnen for dette job blive udbetalt sidste hverdag i oktober.


Ratings

Platformen indeholder brugergenereret indhold, i form af ratings af både arbejdstagere og virksomheder. Disse er udelukkende udtryk for individuelle arbejdstagere eller arbejdsgiveres vurderinger af hinanden, og de verificeres eller godkendes ikke af Temply.

Dette fungerer altså som hovedregel altid uafhængigt at Temply’s indflydelse. Dog, hvis det antages at en dårlig rating er ubegrundet, kan applikationen til enhver tid kontaktes for at undersøge hvorvidt ratingen er velbegrundet. Applikationen forbeholder sig retten til at kunne ændre/fjerne en rating. Dette vil dog kun finde sted i yderst særlige tilfælde.


Temply kan til hver en tid opdatere Vilkår og betingelser.


God arbejdslyst - og velkommen til fremtidens on-demand arbejdsmarkedsplatform.


Platformen, der lader dig booke og administrere fleksible medarbejdere. On-demand. Problemfrit.

Kontakt